Onze doelgroep

 

Ieder mens is uniek en daarom bieden wij zorg op maat, met gezinshuisouders als de vaste begeleiders.

Wij zijn geen pleeggezin, maar begeleiden de jongeren naar een volwaardige positie in de samenleving of naar een vervolgplek.

Bij ons kunnen jongeren wonen met een licht verstandelijke beperking,

(LVB 'ers) of met een gedragsproblematiek, maar wel die de potentie hebben om zich verder te willen en kunnen ontwikkelen. 

Toelaatbaarheid is mede ook afhankelijk van het IQ van de jongere.

Vanuit dit gezinshuis kunnen de jongeren op zichzelf gaan wonen, waarbij de gezinshuisouders een begeleidende rol blijven houden. Een beschut wonen plek, waar de jongere zijn eigen zit/slaap kamer heeft en gedeelde keuken en douche met 1 andere bewoner in het dorp. 

Samen zullen ze bekijken op welke vlakken de jongere ook daarna misschien ambulante begeleiding nodig heeft en of dat door de gezinshuisouder, kan plaats vinden.

 

Indicatie

 

Iedere jongere woont op vrijwillige basis bij ons en er is dus geen sprake van gedwongen opname. 

Er is 24 uur per dag toezicht of bereikbaarheid door ons als gezinshuisouders. We hebben plaats voor 4 jongeren in het gezinshuis en 2 beschut wonen plekken. 

Afhankelijk van de leeftijd van de jongere gaat het om een indicatie jeugdzorg (tot 18 jaar) of WMO Beschermd Wonen/ WLZ indicatie. (vanaf 18 jaar )Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met het CJG (Centrum Voor Jeugd en Gezin )in uw gemeente of met de gezinshuisouders. 

Zodra een indicatie voor deze vorm van hulpverlening is afgegeven wordt de matchingsprocedure gestart. Dit houd in dat er gekeken wordt door instantie en gezinshuisouders of de jeugdige binnen het profiel van ons gezinshuis past. Als blijkt dat deze vorm van wonen niet passend is, zullen we ook naar een vervolgplek helpen zoeken. 

Eenmaal geplaatst in ons gezinshuis kan een jeugdige verblijven tot zijn 18e jaar. Voor jeugdigen waarvan in dit laatste jaar kan worden vastgesteld dat zij niet voldoende zelfstandig zijn om met 18 jaar te vertrekken is een verlengingsperiode mogelijk. Of is er door groei mogelijk naar het dorp waarbij de jongere blijft "aangehaakt" aan het gezinshuis. Met de ondersteuning vanuit het gezinshuis. Om vervolgens daarna pas een plek voor hun zelf te gaan zoeken op een oudere leeftijd.

Gezinshuis Pieper Smit

Olde Diek 2 A

7245 VS Laren

Gelderland

T: 06 575 94 263

E: info@piepersmit.nl

W: www.piepersmit.nl