De ondersteuning

 

Gezinshuis Pieper Smit is een kleinschalig gezinshuis waar de zelfredzaamheid van de jongeren de basis vormt. De sfeer van gewoon wonen, de huiselijkheid en kleinschaligheid staat voorop. Ben je dan zover dat je meer zelfstandigheid aan kan, dan stroom je door naar onze beschut wonen plek. Dat is op afstand van ons, door ons begeleid in het dorp. Een eigen zit/ slaapkamer en keuken en douche delen met zn 2 en. Maar je kan op ons terug vallen en "aangehaakt" blijven met het gezinshuis.

Als gezinshuis ouders zijn we 24/7 in de buurt voor vragen, of voor gewoon even te helpen, problemen op te lossen of om "kletspraat" te houden. 

 

We gaan respectvol om met de mensen die in ons gezinshuis wonen en verwachten dat ook andersom. Er is veel aandacht voor de onderlinge saamhorigheid en betrokkenheid met ons als gezin en met de jongeren onder elkaar.

 

Elkaar stimuleren, naar elkaar luisteren en motiveren zorgt ervoor dat een ieder zich "thuis" voelt!

 

Wij geloven erin dat wonen met vaste structuur, duidelijke regels en met vaste opvoeders het beste van elk kind tot uiting laat komen. We bieden de rust, duidelijkheid en veiligheid in combinatie met professionele hulp. 

Veel jongeren raken het overzicht kwijt in de leefgroepen, waar dagelijks wisseling van personeel is en waar ook steeds de groepsdruk heerst. Dat kan veel onrust en onduidelijkheid geven wat je in het gedrag terug zult zien.

 

Er zullen gezamenlijke en individuele activiteiten aangeboden worden, met voor een ieder een eigen dag- of weekprogramma. Dit wordt vastgelegd in een begeleidingsplan en regelmatig geëvalueerd. 

Juist door jongeren met eenzelfde levensfase samen te laten wonen kunnen ze van elkaar leren. Ze zijn vaak te jong om al alleen zelfstandig te gaan wonen, maar ze zitten wel in de fase dat ze willen en kunnen leren zelfstandig te worden.

 

We bieden onder meer begeleiding bij:

 

* dagbesteding, werk of school vinden en behouden;

*planning maken en leren structureren, aanbrengen van dagstructuur;

*budgetteren, omgaan/beheren van je financiën;

*invulling geven of leren geven aan je vrije tijd;

*onderhouden, aangaan, herstellen van sociale contacten;

* zelf leren wassen, koken, (basiskennis gezonde voeding)

 en boodschappen doen;                                                                                                                            *Leren van vaardigheden op het gebied van zelfzorg en zorg voor                                                                  de woonomgeving.

De ondersteuning in het gezinshuis bieden wij in samenwerking met ouders, familie, betrokkenen en andere belangrijke mensen in het leven van de jongere. Denk ook aan; schooldecaan, voogden, artsen, werkcoaches, psychologen, bewindvoerders etc.

We vinden het netwerk van de jongere heel belangrijk en zullen dit proberen te behouden of vergroten mocht dit nauwelijks aanwezig zijn.  Het inzetten van therapie, psychologen of andere deskundigen behoort tot de mogelijkheden en zal in goed overleg worden aangeboden. 

We zijn onderdeel van Stichting Woonzorg Lojal en bezitten een HKZ certificaat, dat is een officieel erkend keurmerk in de zorg waarmee men aantoont aan vastgestelde kwaliteitsnormen te voldoen.

De gezinshuisouder is in bezit van een SKJ registratie, certificaat boksend opvoeden en beide bezitten een BHV-diploma.

 

Gezinshuis Pieper Smit

Olde Diek 2 A

7245 VS Laren

Gelderland

T: 06 575 94 263

E: info@piepersmit.nl

W: www.piepersmit.nl