Gezinshuis Pieper Smit voor jongeren vanaf 12 jaar.

 

Welkom op onze site gezinshuis Pieper Smit.

 

Gezinshuis Pieper Smit is een kleinschalig gezinshuis voor jongeren vanaf 12 jaar, waar de zelfredzaamheid van de jongeren de basis gaat vormen. De sfeer van gewoon wonen, de huiselijkheid en kleinschaligheid staat voorop.

Ons gezinshuis is een dubbele bewoning aan de rand van het dorp Laren, gemeente Lochem Gelderland.

We grenzen aan het mooie landelijke landgoed Verwolde. 

Jongeren met een licht verstandelijke beperking en/of een vorm van gedragsproblematiek kunnen in ons gezinshuis komen wonen. Jongeren die voor een langere periode behoefte hebben aan onderdak, verzorging, opvoeding en begeleiding. Zij komen hiervoor in aanmerking als duidelijk is dat de eigen ouders/verzorgers niet meer in staat zijn om de jongeren zelf te verzorgen en op te voeden. 

Wij zijn geen pleeggezin, maar begeleiden de jongeren naar een volwaardige positie in de samenleving of naar een vervolgplek.

 

            Goede ideeën ontstaan door creatief denken!


Gezinshuis Pieper Smit

Olde Diek 2 A

7245 VS Laren

Gelderland

T: 06 575 94 263

E: info@piepersmit.nl

W: www.piepersmit.nl